Φαρμακεία Αττικής-Αττική-Νίκαια

7ης Μαρτίου 1944 και Μυλασσίων