ΚΑΛΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Πειραιάς - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

2104928477
ΘΗΒΩΝ 116 18233