Σουβλάκια Αττική-Νίκαια Το Παραδοσιακό

2104916969
7ης Μαρτίου 1944 37