Ρεμπετάδικα-Νίκαια - Κοκκινιώτισσα

7ης Μαρτιου 1944 103