Καταστήματα Γερμανος-Αττική-Νίκαια

7ης Μαρτιου 1944 54