ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΠΠΟΣ&ΥΙΟΙ Ο.Ε.

Πειραιάς - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 48