Μουσεία-Φρυσιρα Σύγχονης Ευρωπαικής Ζωγραφικής

210-3234678
Μονης Αστεριου 3