ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πειραιάς - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

2104224300
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70 18534