ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πειραιάς - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγοι
2104224300
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70 18534