ΝΤΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αθήνα - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2106018399-6932254739
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 439 15343
2106018399-6932254739