ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Αθήνα - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2106007982-6937015181 Σύντομη Περιγραφή
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 8 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ