Θερινοί Κινηματογράφοι-Αμαρυλλίς

2106010561 Κήπος μέ τραπέζια
Αγ.Ιωάννου 2
2106010561 Κήπος μέ τραπέζια