ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΤΙΝΟΓΕΝΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΠΕΡΤΑΜΙΝΙ

Αθήνα - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Αγίου Ιωάννου 7, Αγία Παρασκευή