Θέατρα-«ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ»

Τηλ.: 2107481695 - Ιλισίων 21 και Κερασούντος
Τηλ.: 2107481695 - Ιλισίων 21 και Κερασούντος