ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

Αθήνα - ΙΛΙΟΝ

Μανάκη 58 & Θηβών, Ίλιον, 13122, Αττικής