ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ-ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ -ΝΑΣΟΘΥΜΙΟΥ Ε.

Αθήνα - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΛΠΙΔΟΣ 7