Γενική Τράπεζα-ΑΤΤΙΚΗ Αγ. Παρασκευή Λ. Μεσογείων 455