ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Αθήνα - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ειδικότητα: Μικροβιολόγοι
Ελπίδος 7