ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Αθήνα - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ελπίδος 7