Κωνσταντίνος Τσαρπαλής BA MB BChir MA MSc MSc PhD

Αθήνα - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
Αγ. Ιωάννου 16