ΚΟΖΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Πειραιάς - ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
Κλεισόβης 82 & Αθανασίου 1