Σίμπα (Σίρβη Α.Μπαξεβανόγλου Μ.ΟΕ )

Πειραιάς - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

2104185648
Ζαιμη Αλεξάνδρου 9 & Κλεισόβης