ΜΑΡΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΑΓΑΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΗΔΕΙΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ

Πειραιάς - ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

210 4287727
ΚΑΣΟΥ 18 ΠΕΙΡΑΙΑΣ