Ψαροταβέρνες-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ (ΤΟ)

Τηλ.: 2104535203 - Λ. Χατζηκυριακού 111, Χατζηκυριάκειο-Πειραιάς
Τηλ.: 2104535203 - Λ. Χατζηκυριακού 111, Χατζηκυριάκειο-Πειραιάς