ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ- TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ -HOLTER ΡΥΘΜΟΥ ΠΙΕΣΗΣ-

Πειραιάς - ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ

ΔΗΜ.ΡΑΛΛΗ 79