ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ- TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ -HOLTER ΡΥΘΜΟΥ ΠΙΕΣΗΣ-

Πειραιάς - ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
ΔΗΜ.ΡΑΛΛΗ 79