Αγροτική Τράπεζα-ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ Φιλικής Εταιρείας 48