Γεώργιος Ε. Παπαδόπουλος Παιδίατρος-Πειραιάς

Πειραιάς - ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

Ειδικότητα: Παιδίατροι
2104521089
Πλατεία Σερφιώτη 8