Γεώργιος Ε. Παπαδόπουλος Παιδίατρος-Πειραιάς

Πειραιάς - ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

2104521089
Πλατεία Σερφιώτη 8