ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Μανγησία - ΒΟΛΟΣ

ΣΠΥΡ.ΣΠΥΡΙΔΗ 118Β