ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Μανγησία - ΒΟΛΟΣ

Ειδικότητα: Μικροβιολόγοι
ΣΠΥΡ.ΣΠΥΡΙΔΗ 118Β