Ιωάννης Μαζαράκης-Στρατιωτικός Ιατρός-Αγγειοχειρουργός

Μανγησία - ΒΟΛΟΣ

Ειδικότητα: Αγγειοχειρουργοί
Γκλαβάνη 29