ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ.

Μανγησία - ΒΟΛΟΣ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
Τοπαλη 69