ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ.

Μανγησία - ΒΟΛΟΣ

Τοπαλη 69