ΜΠΑΡΝΑΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μανγησία - ΒΟΛΟΣ

Κ. ΚΑΡΤΑΛΗ 127