Ιωάννης Γ. Γαλλέας - Συμβολαιογράφος Βόλου

Μανγησία - ΒΟΛΟΣ

2421022663
Σπυρίδη 28