Παρασκευή Στεφ. Γιαλίδη (Διπλ.Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ)

Μανγησία - ΒΟΛΟΣ

Ελευθερίου Βενιζέλου 82, Βόλος 38221