ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΗΦΟΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Μανγησία - ΒΟΛΟΣ

ΟΓΛ 29-31 ( με Κονταράτου 4 )