ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΗΦΟΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Μανγησία - ΒΟΛΟΣ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
ΟΓΛ 29-31 ( με Κονταράτου 4 )