ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ. ΨΗΦΟΣ, Ειδικός Καρδιολόγος

Μανγησία - ΒΟΛΟΣ

24210 37098, κιν: 6974198741 Σύντομη Περιγραφή
Ιωλκού 46 (Ανθ.Γαζή), Βόλος