Θέατρα-ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ-ΘΕΑΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑ

Τηλ.: 2103612461,2103643725 - Ακαδημίας 59-61
Τηλ.: 2103612461,2103643725 - Ακαδημίας 59-61