Νυχτερινές Πίστες-Μοντέρνα Καμπαρέ - CASABLANCA MUSIC HALL

Τηλ.: 2103811175, 2103811712 - Zωοδ. Πηγής 3
Τηλ.: 2103811175, 2103811712 - Zωοδ. Πηγής 3