Χώροι Τέχνης-Εθνική Λυρική Σκηνή

Τηλ.: 2103612461 - Ακαδημίας 59-61, φουαγιέ
Τηλ.: 2103612461 - Ακαδημίας 59-61, φουαγιέ