Σχολή Οδηγών - ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. Κωνσταντίνου Α. Τροβά

Αθήνα - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Πρωτέως 64 Π.Φάληρο