ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ -ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Αθήνα - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Αγίου Αλεξάνδρου 49