ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Πειραιάς - ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ

2109883012-6944222452 Σύντομη Περιγραφή
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 56 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ