ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγοι
ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ