ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ι. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

Αθήνα - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
ΠΡΩΤΕΩΣ 64