ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ι. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

Αθήνα - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΠΡΩΤΕΩΣ 64