ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Ειδικότητα: Ουρολόγοι
Αγ. Αλεξάνδρου & Σειρήνων 44