ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Αγ. Αλεξάνδρου & Σειρήνων 44