Γενική Τράπεζα-ΑΤΤΙΚΗ Π. Φάληρο Αγ. Αλεξάνδρου 34-36