Πολίτικη Κουζίνα-ALADDIN

Τηλ.: 2109850858 - Aγ. Τριάδος 1 κ. Ζησιμοπούλου, Π. Φάληρο
Τηλ.: 2109850858 - Aγ. Τριάδος 1 κ. Ζησιμοπούλου, Π. Φάληρο