Διαγνωστικά Κέντρα-Πειραιάς-Διάγνωση Α.Ε.

210-4291292 (έναντι ΟΛΠ)
Μιαουλη Ακτη 85
210-4291292 (έναντι ΟΛΠ)