Πρεσβείες-Προξενεία-Προξενείο Νορβηγίας

210-4290780 (Βασιλικό Γενικό Προξενείο)
Μιαουλη Ακτη 91
210-4290780 (Βασιλικό Γενικό Προξενείο)