Βρέχει νότες - Όταν το μάθημα των Αγγλικών γίνεται παιχνίδι

Αθήνα - ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Ρόδου 41 και Γαρυττού 67, Χαλάνδρι