Ιχθυοπωλείο ΑΓΚΙΣΤΡΙ

Αθήνα - ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Αγίας Παρασκευής 132, Χαλάνδρι