Ταβέρνες-Κλασικές ταβέρνες - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Τηλ.: 2106858597, 2106856301 - Αγ. Παρασκευής 126, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2106858597, 2106856301 - Αγ. Παρασκευής 126, Χαλάνδρι