ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΝΤΟΡΑ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Αθήνα - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΛΑΠΟΥΤΑ 8 & ΚΙΛΚΙΣ(ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟ)